Bú chim nện ông chú ruột sinh lý khỏe Chen Xiaoyu, thằng joe bao lớn, thì hôm nào cho ông chú lên giường là biết liền, đứa cháu cười dâm đảng rồi nói, mình…thiệt tình…cứ xúi người ta làm bậy hoài, mình còn lạ gì đứa cháu, phim sex loan luan china av xoạc Chen Xiaoyu đứa cháu chỉ cần úp úp mở mở là mình biết đứa cháu muốn gì rồi, thằng joe còn trẻ măng và chưa vợ, dể gì đứa cháu chịu bỏ qua mà không thử của lạ nầy cho sướng, không phải người ta thường nói trâu già thích gặm cỏ non hay sao, mình nói đùa với đứa cháu, mình cho mà đứa cháu không nhận,thì mình cúp luôn đó, như vậy thì làm…